.


Etusivu Yhteystiedot Palvelut Raportit Linkit Palaute

Palvelut

Right Research on systeemitutkimukseen erikoistunut tutkimustoimisto. Yritys tutkii erilaisia monimutkaisia systeemejä systeemianalyysin, tietokonesimulaatioiden, säätö- ja systeemiteorian sekä tilastotieteen metodeja käyttäen ja avulla. Yrityksen erikoisalaa ovat poliittisille puolueille suunnatut vaalianalyysit.


Systeemit ja niiden tutkimusmetodit

Right Research tarjoaa myös erilaisia tietokonesimulointiin, ohjelmointiin, opetus- ja luennointitehtäviin sekä numeerisen tiedon analysointiin liittyviä konsultointipalveluja yksityisille tahoille, yrityksille ja yhdistyksille.

Vaaliraportit

Right Researchin tuottamat raportit sisältävät monipuolista tilastollista tietoa puolueiden kannatuksesta erilaisissa valtiollisissa vaaleissa. Right Resarchilla on valmiudet yhteistyöhön niin valtakunnallisella, piirikohtaisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla.
Right Researchin tuottamat raportit ovat muotoa esimerkkiraportti.

Right Researchin toiminta on luonteeltaan konsultointipalvelua eikä se ota yrityksenä kantaa poliittisiin kysymyksiin.

© Right Research